Stosownie do art. 37 ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogól-ne rozporządzenie o ochronie danych) funkcję inspektora ochrony danych w:
Zespole Szkół Gminy Izbicko, ul. 15 grudnia 32, 47-180 Izbicko pełni na mocy niniejszego powołania Pan Sławomir Biliński, tel. 668620696