Dzień dobry,

działając w imieniu Fundacji Efekt Motyla poniżej przesyłam informacje o naborze do stypendium Fundacji Efekt Motyla w roku szkolnym 2019/20. Program stypendialny jest prowadzony przez naszą Fundację od 2008r. Będę bardzo wdzięczna za ogłoszenie informacji dotyczącej stypendium, w szczególności poprzez przekazanie tej informacji uczniom spełniającym kryterium formalne do uzyskania stypendium.


Stypendium Fundacji Efekt Motyla przeznaczone jest dla uczniów z terenów wiejskich z całej Polski, zdolnych i zmotywowanych do nauki, których trudna sytuacja materialna utrudnia zdobywanie wiedzy.

Celem stypendium jest wspomaganie edukacji młodych ludzi, rozbudzanie ambicji i przedsiębiorczości. Stypendia w wysokości 300 zł na miesiąc przyznawane są przez kolejne 10 miesięcy roku szkolnego. Dodatkowo dla Stypendystów organizowany jest także wyjazd motywacyjny do Warszawy w październiku 2019r. połączony z warsztatami rozwojowymi.

Warunki formalne do złożenia wniosku:
- zamieszkanie na terenie wiejskim;
- status ucznia VII-VIII klasy szkoły podstawowej / gimnazjum/liceum i technikum w roku szkolnym 2018/19;

- wysoka średnia ocen oraz wyróżniające się osiągnięcia ucznia;
- trudna sytuacja materialna w rodzinie;
- złożenie poprawnie wypełnionego wniosku i skanu świadectwa szkolnego za rok szkolny 2018/19 w terminie 1-15 lipca 2019r.

Poniżej załączam informację o stypendium oraz wniosek stypendialny.

Będziemy niezwykle wdzięczni za pomoc w poinformowaniu uczniów o możliwości ubiegania się o stypendium. Zależy nam na tym, by dotrzeć do najbardziej potrzebujących uczniów.

Informacja o stypendium 2019                        Wniosek o stypendium

Z poważaniem,

Anna Matsiyeuskaya

Effectus Papilionis Foundation

Koordynator Zarządzający

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Program XXVI Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”:

8.00- zgłaszanie uczestników, losowanie numerków- w holu szkoły, odebranie paczek z poczęstunkiem dla uczestników, przejście na boisko „ORLIK”

8.30– inauguracja „Dnia Europy”, korowód, wspólne  odśpiewanie „Ody do radości”,  przywitanie®BOISKO „ORLIK”, przejście na salę gimnastyczną.

9.00 – otwarcie  XXVI Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, informacje organizacyjne na temat przebiegu Konkursu,

9.30 - 14.00- zmagania konkursowe  uczestników:

Zmagania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:

 1. Szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy IV-VI- gawędziarze- sala nr 1 (za salą gimnastyczną)
 2. Dorośli gawędziarze- monologi- sala nr 1 (za salą gimnastyczną)
 3. Scenki (kl. VII-VIII i III PG) – duża sala gimnastyczna
 4. Przedszkolaki- scenki oraz monologi- duża sala gimnastyczna

Około 14.00- rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników

W czasie występów poczęstunek (kołocz i kafej, żur) dla gości, jurorów, opiekunów uczniów oraz dorosłych gawędziarzy - jadalnia szkolna.

Dla uczestników przygotowane będą klasy- szatnie na pozostawienie ubrań, rekwizytów.

Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III dostępny będzie plac zabaw, kredy do rysowania na placu przyszkolnym. Oby tylko dopisała pogoda!

W szkole będą też przygotowane stoiska z napojami, ciastem (odpłatnie) przygotowanymi przez Radę Rodziców.

JURORZY:

 1. Komisja konkursowa:
 2. Teresa Smolińska- - Kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.
 3. dr hab. Dorota Świtała- Trybek- językoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
 4. dr hab. Lidia Przymuszała- językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego
 5. dr Małgorzata Iżykowska – językoznawca, pracownik Państwowego Archiwum w Opolu
 6. Manfred Słaboń- ksiądz etnograf, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku
 7. Anna Bannert - Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
 8. Ryszard Lipok- wieloletni dyrektor PSP w Izbicku, pomysłodawca i twórca konkursu „Śląskie Beranie
 9. Norbert Kleman- Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 10. Helga Bieniusa- nauczycielka języka polskiego, regionalistka
 11. Maria Lepich- nauczycielka, regionalistka
 12. Krystian Czech- dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
 13. Urszula Matonóg- pracownik Urzędu Gminy w Izbicku
To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

Informuję, że większość podręczników dla uczniów jest zakupiona z dotacji MEN. Oprzędzając ewentualne uwagi informuję, że podręczniki zostały zamówione w odpowiednim czasie (na początku lipca) po uzyskaniu informacji o przyznaniu dotacji, z prośbą o dostarczenie wszystkich w czasie wakacji. Istnieje obawa, że część podręczników dotrze we wrześniu, co wynika z braku możliwości druku na czas przez wydawnictwo.

W tym linku podaję zestaw podręczników do kupienia przez uczniów, które nie są dotowane przez MEN. Dla ułatwienia zestawy poszczególnych szkół zespołu zostały oznaczone rożnymi kolorami.

                                                                                                                                                                             Sylwester Kuczma

Drodzy Rodzice

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie – bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości 300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych, czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć. Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.

Więcej informacji pod tym linkiem lub pod tym lub www.mrpips.gov.pl/DobryStart

Z poważaniem

Elżbieta Rafalska

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej