Już od dziś, 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

Izbicko, 17. 02. 2018 r.
Szanowni Rodzice!
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko informuje, że zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Oświatowe w przedszkolach i szkołach Zespołu nie pobierane są przez nauczycieli opłaty na tzw. „wyprawki” szkolne, przedszkolne (materiały plastyczne, artystyczne, papiernicze), o czym mówiono na zebraniach organizacyjnych we wrześniu 2017 r.
Jednocześnie przypominam, że Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły czy przedszkola, co też od wielu lat jest czynione. Wszelkie składki na konto Rady Rodziców są dobrowolne!
W imieniu wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Gminy Izbicko oraz swoim, a także Waszych dzieci- przedszkolaków i uczniów- serdecznie dziękuję za wszelkie formy pomocy i wsparcia z Państwa strony!
Jolanta Lamm, dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

KALENDARZ SZKOLNY

Zespołu Szkół Gminy Izbicko na rok szkolny 2018/19

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                                       3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r..
3.

Zakończenie zajęć I semestru

Rozpoczęcie zajęć II semestru

25 stycznia 2019 r.

11 lutego 2019 r.

4. Ferie zimowe 28.01- 10.02. 2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna      18.04- 23.04. 2019 r.
6.

Egzamin ósmoklasisty:

  1. matematyka
  2. język obcy

Egzamin gimnazjalny:

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

7.

Dodatkowy terminy egzaminu:

- gimnazjalnego

- ósmoklasisty

03- 04- 05 czerwca 2019 r.

03-04-05 czerwca 2019 r.

8. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
9. Ferie letnie 22.06 – 31.08 2019 r.
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 kwietnia 2019 r. PG
11 kwietnia 2019 r. PG

12 kwietnia 2019 r. PG

15 kwietnia 2019 r. PSP

16 kwietnia 2019 r. PSP

17 kwietnia 2019 r. PSP

02. 11. 2018 r. (piątek)

02 maja 2019 r. (czwartek)

10-11 czerwca 2019 r.

(pon./wtorek)

21.06.2019r. (piątek)

To jest przykładowy opis alternatywny obrazka.

to czowiek