KALENDARZ SZKOLNY

Zespołu Szkół Gminy Izbicko na rok szkolny 2018/19

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

Lp. Wydarzenie Termin
1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r..
3.

Zakończenie zajęć I semestru

Rozpoczęcie zajęć II semestru

25 stycznia 2019 r.

11 lutego 2019 r.

4. Ferie zimowe 28.01- 10.02. 2019 r.
5. Wiosenna przerwa świąteczna      18.04- 23.04. 2019 r.
6.

Egzamin ósmoklasisty:

  1. matematyka
  2. język obcy

Egzamin gimnazjalny:

  1. część humanistyczna
  2. część matematyczno-przyrodnicza
  3. język obcy nowożytny

15 kwietnia 2019 r.
16 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

10 kwietnia 2019 r.

11 kwietnia 2019 r.

12 kwietnia 2019 r.

7.

Dodatkowy terminy egzaminu:

- gimnazjalnego

- ósmoklasisty

03- 04- 05 czerwca 2019 r.

03-04-05 czerwca 2019 r.

8. Zakończenie roku szkolnego 21 czerwca 2019 r.
9. Ferie letnie 22.06 – 31.08 2019 r.
10. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

10 kwietnia 2019 r. PG
11 kwietnia 2019 r. PG

12 kwietnia 2019 r. PG

15 kwietnia 2019 r. PSP

16 kwietnia 2019 r. PSP

17 kwietnia 2019 r. PSP

31.10.2018 (środa)

02. 11. 2018 r. (piątek)

02 maja 2019 r. (czwartek)

10-11 czerwca 2019 r.(pon./wtorek)

21.06.2019r. (piątek)

11. Dni wolne od pracy - święta
  1. 11.2018 r.

01.01.2019r. (Nowy Rok)

01.05.2019 r. (Święto Pracy)

03. 05. 2019 r. (Konstytucja3 Maja)

20. 06. 2019 r. (Boże Ciało)