Lp.

Wydarzenie

Termin

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

2 września 2019 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r..

3.

Zakończenie zajęć I semestru

Rozpoczęcie zajęć II semestru

31 stycznia 2019 r.

01 lutego 2019 r.

4.

Ferie zimowe

10.02- 23.02. 2020 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

     09.04- 14.04. 2020 r.

6.

Egzamin ósmoklasisty:

a)   j. polski

b)   matematyka

c)    język obcy

21 kwietnia 2020 r.
22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020r.

7.

Dodatkowy terminy egzaminu:

- ósmoklasisty

01- 02- 03 czerwca 2020 r.

8.

Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2020 r.

9.

Ferie letnie

27.06 – 31.08 2020 r.

10.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 kwietnia 2020 r.

22 kwietnia 2020 r.

23 kwietnia 2020 r.

2-3. 01. 2020 r. (czwartek, piątek)

12. 06. 2020 r. (piątek)

15-16.06. 2020 r. (poniedziałek-wtorek)

11.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- święta

01.11.    2019 r.

11. 11. 2019 r.

06.01.2020 r.

01. 05. 2020 r.

11. 06. 2020 r.