Regulamin prowadzonych lekcji online za pośrednictwem komunikatorów internetowych
Informacje wstępne:
- Podstawową formą komunikacji jest e-dziennik
- Wszystkie zadania, także te, które wykonywane są podczas lekcji, są umieszczane w miejscu przewidzianym na zadania domowe
- Plan lekcji – wyjaśnienie zapisów:
T – lekcja odbywa się on-line (nauczyciel jest na wizji)
S – praca samodzielna (uczeń rozwiązuje wyznaczone zadania samodzielnie, w razie konieczności kontaktuje się z nauczycielem, który jest dostępny dla ucznia podczas całej lekcji)
S/T – praca samodzielna z możliwością rozmowy lub połączenia on-line (uczeń rozwiązuje wyznaczone zadania samodzielnie, nauczyciel jest w kontakcie za pomocą ustalonych komunikatorów – np. telefon, sms, czat na teams)
I - zachowanie podczas zajęć
1. Uczeń zasiada punktualnie przed włączonym komputerem i zalogowany do aplikacji – komunikatora.
2. Uczeń ma przygotowane: podręcznik do zajęć z danego przedmiotu, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy oraz inne materiały, jeżeli zostanie o to uprzednio poproszony przez nauczyciela.
3. Z uwagi na specyficzne warunki zdalnie prowadzonych zajęć, uczniowie podczas lekcji zabierają głos jedynie będąc wyznaczonym przez nauczyciela.
4. W celu zabrania głosu, uczeń zgłasza na czacie chęć wypowiedzi. Wtedy nauczyciel przerywa lub kończy swoją wypowiedź i wyraźnie udziela głos uczniowi, który zgłosił chęć jego zabrania. Pozostali uczniowie słuchają wypowiedzi ucznia.
5. Zabrania się w czasie lekcji online wyłączać głośniki innych uczniów, komentować wypowiedzi, zakłócać tok lekcji. Niewłaściwe zachowanie będzie odnotowywane przez wpisanie uwagi negatywnej do edziennika. Postawa i zachowanie w czasie lekcji online będą elementem oceny zachowania.

II – warunki techniczne
1. Zajęcia są prowadzone w aplikacji Teams w programie OFFICE 365 .
2. W miarę możliwości włączyć funkcję wyciszającą dźwięki otoczenia.
3. Uczeń nie nagrywa lekcji online.
4. W przypadku nagrania lekcji online przez ucznia zostaną podjęte działania wyjaśniające, dotyczące naruszenia ochrony danych osobowych.

III – stanowisko pracy
1. Uczeń bierze udział w lekcji znajdując się przy biurku lub stole oraz siedząc na krześle w taki sposób, aby uniknąć wad postawy.
2. Uczeń znajduje się w pokoju sam lub w obecności rodzica, który zachowuje ciszę. Rodzic pełni funkcję wspomagającą dla ucznia.