Publiczna Szkoła Podstawowa w Otmicach: (poniedziałki)

 • 04.09.2019 r.- zebranie organizacyjne (środa!)
 • 28.10.2019 r.- wywiadówka
 • 09. 12. 2019 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach semestralnych
 • 03. 02. 2020 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
 • 18. 05. 2020 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcowo rocznych

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Izbicku: (wtorki)

 • 05.09.2019 r.- zebranie organizacyjne (czwartek!)
 • 29.10.2019 r.- wywiadówka
 • 10. 12. 2019 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach semestralnych
 • 04. 02. 2020 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
 • 19. 05. 2020 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcowo rocznych

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Krośnicy: (środy)

 • 06.09.2019 r.- zebranie organizacyjne (piątek!)
 • 30.10.2019 r.- wywiadówka
 • 11. 12. 2019 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach semestralnych
 • 05. 02. 2020 r.- wywiadówka – klasyfikacja za I półrocze
 • 20. 05. 2020 r.- zebranie informacyjne o przewidywanych ocenach końcowo rocznych