Rozpoczęcie roku  szkolnego 2018/19 odbędzie się  03. 09. 2018 r. (poniedziałek) wg następującego porządku:
1.    godz. 8.00- msza, wspólna inauguracja roku szkolnego PSP Izbicko, PG Izbicko.
2.    godz. 8.00- msza, inauguracja roku  szkolnego PSP Otmice.
3.    godz. 9.30- msza, inauguracja roku  szkolnego PSP Krośnica.

Autobusy dowożą uczniów szkół podstawowych i gimnazjum do Otmic i Izbicka zgodnie z rozkładem jak w czasie roku szkolnego, odjazd z Izbicka o godz. 11.00.
Z Boryczy do szkoły w Krośnicy na 9.30 w tym dniu autobusu nie będzie.