Dnia 9 listopada odbyły się obchody związane ze Stuleciem Niepodległości Polski. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. poświęconą Ojczyźnie. Następnie uczniowie i nauczyciele a także przedstawiciele Gminy Izbicko złożyli kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza i Grobie Powstańca Wielkopolskiego, a następnie udali się na pochód patriotyczny ulicami Izbicka. Dalsza część obchodów odbywała się w szkole. Społeczność szkolna obejrzała prezentację poświęconą Stuleciu niepodległości a potem odbyły się występy dzieci. Śpiewano hymn, patriotyczne pieśni i recytowano wiersze. Na koniec przywołano portrety sławnych Polek takich jak np. Ireny Szewińskiej, Wisławy Szymborskiej i inne. Uroczystość przebiegała w godnej atmosferze.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

na stronie www.men.gov.pl/rekrutacja zostały zamieszczone pytania i odpowiedzi dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020, terminy egzaminów, a także sposób punktowania ocen na świadectwie oraz  wyników egzaminu.

Zachęcam również do zapoznania się z ciekawymi informacjami i filmami dostępnymi na stronach:
www.mapakarier.org
www.doradztwo.ore.edu.pl

Za pomoc serdecznie dziękuję. 

Pozdrawiam
Anna Wrzeciono

Przedstawiamy szczegóły programu rządowego "Dobry start"

Dobry start - ulotka

Dobry start - plakat

List do dyrektorów szkół

Szkoła jest uczestnikiem Kampanii
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej 
"Bilingua - łatwiej z niemieckim".
 
bilingua logo kolor PL i DE
        

Izbicko, 17. 02. 2018 r.
Szanowni Rodzice!
Dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko informuje, że zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Oświatowe w przedszkolach i szkołach Zespołu nie pobierane są przez nauczycieli opłaty na tzw. „wyprawki” szkolne, przedszkolne (materiały plastyczne, artystyczne, papiernicze), o czym mówiono na zebraniach organizacyjnych we wrześniu 2017 r.
Jednocześnie przypominam, że Rada Rodziców może gromadzić fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły czy przedszkola, co też od wielu lat jest czynione. Wszelkie składki na konto Rady Rodziców są dobrowolne!
W imieniu wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół Gminy Izbicko oraz swoim, a także Waszych dzieci- przedszkolaków i uczniów- serdecznie dziękuję za wszelkie formy pomocy i wsparcia z Państwa strony!
Jolanta Lamm, dyrektor Zespołu Szkół Gminy Izbicko