Program XXVI Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”:

8.00- zgłaszanie uczestników, losowanie numerków- w holu szkoły, odebranie paczek z poczęstunkiem dla uczestników, przejście na boisko „ORLIK”

8.30– inauguracja „Dnia Europy”, korowód, wspólne  odśpiewanie „Ody do radości”,  przywitanie®BOISKO „ORLIK”, przejście na salę gimnastyczną.

9.00 – otwarcie  XXVI Wojewódzkiego Konkursu Gawędziarskiego „Śląskie Beranie”, informacje organizacyjne na temat przebiegu Konkursu,

9.30 - 14.00- zmagania konkursowe  uczestników:

Zmagania konkursowe odbędą się w następujących kategoriach:

 1. Szkoły podstawowe: klasy I-III, klasy IV-VI- gawędziarze- sala nr 1 (za salą gimnastyczną)
 2. Dorośli gawędziarze- monologi- sala nr 1 (za salą gimnastyczną)
 3. Scenki (kl. VII-VIII i III PG) – duża sala gimnastyczna
 4. Przedszkolaki- scenki oraz monologi- duża sala gimnastyczna

Około 14.00- rozstrzygnięcie konkursów i ogłoszenie wyników

W czasie występów poczęstunek (kołocz i kafej, żur) dla gości, jurorów, opiekunów uczniów oraz dorosłych gawędziarzy - jadalnia szkolna.

Dla uczestników przygotowane będą klasy- szatnie na pozostawienie ubrań, rekwizytów.

Dla przedszkolaków i uczniów klas I-III dostępny będzie plac zabaw, kredy do rysowania na placu przyszkolnym. Oby tylko dopisała pogoda!

W szkole będą też przygotowane stoiska z napojami, ciastem (odpłatnie) przygotowanymi przez Radę Rodziców.

JURORZY:

 1. Komisja konkursowa:
 2. Teresa Smolińska- - Kierownik Katedry Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego.
 3. dr hab. Dorota Świtała- Trybek- językoznawca, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa i Folklorystyki Uniwersytetu Opolskiego
 4. dr hab. Lidia Przymuszała- językoznawca, adiunkt w Katedrze Języka Polskiego Uniwersytetu Opolskiego
 5. dr Małgorzata Iżykowska – językoznawca, pracownik Państwowego Archiwum w Opolu
 6. Manfred Słaboń- ksiądz etnograf, proboszcz parafii Nawiedzenia NMP w Łączniku
 7. Anna Bannert - Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach
 8. Ryszard Lipok- wieloletni dyrektor PSP w Izbicku, pomysłodawca i twórca konkursu „Śląskie Beranie
 9. Norbert Kleman- Stowarzyszenie Twórców Ludowych
 10. Helga Bieniusa- nauczycielka języka polskiego, regionalistka
 11. Maria Lepich- nauczycielka, regionalistka
 12. Krystian Czech- dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Kultury
 13. Urszula Matonóg- pracownik Urzędu Gminy w Izbicku