PLAN LEKCJI PSP w OTMICACH - 2017 / 2018 - OD 4.09.2017 r.:

    I II III IV V VI
    S. Baron E. Zawadzka B. Grabińska K. Bartosiewicz A. Pyto K. Kubis
poniedziałek 1 e. wczes e. wczes e. wczes j. angielski j.mn.nar.niem. j. polski 1
2 e. wczes e. wczes e. wczes j.mn.nar.niem. matematyka j. polski 2
3 j. angielski e. wczes e. wczes matematyka przyroda j.mn.nar.niem. 3
4 e. wczes j. angielski zaj.kom./szachy j. polski w-f matematyka 4
5 religia e. wczes j. angielski przyroda j. polski w-f 5
6 szachy religia w-f j. polski przyroda 6
7 religia 7
8 8
wtorek 1 e. wczes e. wczes e. wczes technika matematyka j. angielski 1
2 e. wczes e. wczes e. wczes matematyka j. angielski zaj.techniczne 2
3 e. wczes religia e. wczes j. angielski zaj. techniczne w-f 3
4 e. wczes e. wczes j. angielski godz.wych. godz.wych. godz.wych. 4
5 e. wczes j. angielski religia muzyka w-f matematyka 5
6 w-f muzyka historia 6
7 WdŻwR muzyka 7
8 8
środa 1 e. wczes e. wczes e. wczes informatyka matematyka j. polski 1
2 e. wczes e. wczes e. wczes j. polski przyroda matematyka 2
3 e. wczes e. wczes szachy/zaj.kom j. polski w-f przyroda 3
4 e. wczes j.mn.nar.niem. e. wczes matematyka j. polski religia 4
5 religia e. wczes j.mn.nar.niem. w-f j.mn.nar.niem. j. angielski 5
6 j.mn.nar.niem. j.mn.nar.niem. j. angielski w-f 6
7 zaj.inform./… j.mn.nar.niem. 7
8 8
czwartek 1 e. wczes e. wczes e. wczes j.mn.nar.niem. WHiKmn.nar.niem. j. polski 1
2 e. wczes j.mn.nar.niem. e. wczes historia plastyka j.mn.nar.niem. 2
3 e. wczes e. wczes j.mn.nar.niem. plastyka j.mn.nar.niem. historia 3
4 j.mn.nar.niem. e. wczes e. wczes matematyka historia plastyka 4
5 szachy e. wczes e. wczes religia j. polski matematyka 5
6 religia e. wczes j. polski matematyka zaj.informat. 6
7 przyroda 7
8 8
piątek 1 e. wczes e. wczes e. wczes religia j. angielski j. polski 1
2 e. wczes e. wczes e. wczes j. angielski religia j. polski 2
3 j. angielski j.mn.nar.niem. e. wczes j. polski matematyka religia 3
4 e. wczes e. wczes j.mn.nar.niem. w-f j. polski matematyka 4
5 j.mn.nar.niem. e. wczes e. wczes przyroda w-f j. angielski 5
6 …/zaj.inform. przyroda 6
7 w-f 7
8 8